เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon จุดเด่นและขีดความสามารถในการพัฒนาของจังหวัด


Untitled Document โครงสร้างพื้นฐาน | คำขวัญประจำจังหวัด | ที่ตั้งและอาณาเขต | ลักษณะภูมิประเทศ |
ลักษณะภูมิอากาศ และธรณีวิทยา | ศูนย์กลางจังหวัด | จุดเด่นและขีดความสามารถในการพัฒนา | เอกสารอ้างอิง |

 

จุดเด่นและขีดความสามารถในการพัฒนาของจังหวัด

1.  เป็นศูนย์กลางขนส่ง การคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร ไปยังอีสาน และอินโดจีน

2.  มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคสูงทั้งพื้นที่ทั่วไปและในด้านเขตอุตสาหกรรม

3.  มีพื้นที่การลงทุนมากกว่าจังหวัดอื่นๆ และมีเขตอุตสาหกรรมซึ่งดำเนินการโดยเอกชน 2  เขต คือเขตอุตสาหกรรม
สุรนารี และเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วังขนาย)

4.  มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดนครราชสีมา  ภายใต้การกำกับดู
แลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุน การลงทุนในด้านวิชาการ การยกเว้นภาษีบางประเภท การนำเข้า
เครื่องจักร การส่งออก และด้านอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมที่ส่งเสริม

5.  มีบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม  ที่สนับสนุนเงินทุนในด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ   มีธนาคารพาณิชย์ และธนาคารของ
รัฐบาลมากกว่า 92 แห่ง กระจายทั่วจังหวัด และ มีธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาอีสานใต้ที่จังหวัดนครราชสีมา

6.  เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าภูมิภาคอื่น  เช่น มีพื้นดินแข็งที่สามารถสร้างอาคารโดย
ไม่ต้องใช้รากฐานได้อย่างมั่นคง อากาศมีความชื้นน้อยและไกลจากไอเค็มของทะเล ทำให้เหมาะสำหรับการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมวิศวการ

7.  มีแร่ธาตุหลายชนิด พร้อมด้วยทรัพยากรบุคคลเพื่อการลงทุน ที่มีความขยันขันแข็ง และสามารถฝึกอบรมได้ง่าย

8.  มีมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านเทคโนโลยี คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโต
ของประเทศ

9. มีเทคโนธานี ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นแหล่งศึกษา พัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลย
ีและวิชาการ ในระดับนานาชาติ และที่ผ่านมาในปลายปี 2538 ได้ผ่านการจัดงานระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

10. เป็นศูนย์รวมที่ตั้งหน่วยงานราชการระดับภาคเช่น กองทัพภาคที่ 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
( ตำรวจแห่งชาติ)  และอื่นๆ กว่า 260 หน่วยงาน

11. มีโรงพยาบาลที่ทันสมัยครบทุกอำเภอ และมีโรงพยาบาลเอกชนในตัวจังหวัด และบางอำเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
อยู่มาก

12. มีโรงเรียนระดับมัธยมและบุคลากรที่พร้อมจะขยายและเปิดโอกาสได้ตามความต้องการของประชากรในพื้นที่
พร้อมทั้งมีการขยายโอกาสในการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากร
ที่เพิ่มขึ้นในแผนพัฒนาฉบับที่ 8 และต่อเนื่อง

13. มีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในจังหวัด ที่อำเภอสีคิ้ว ที่ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพและเพิ่มความ
ชำนาญในอาชีพต่าง ๆ ให้บริการประชาชนที่สนใจและโรงงานอุตสาหกรรม

14. การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสาย จอหอ - สามแยกปักธงชัย คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้ได้ในประมาณ ปี 2542

15. มีโครงการรถไฟเลนคู่จากสระบุรี - นครราชสีมา จะเริ่มดำเนินการในประมาณปี 2541

16. มีสนามบินพาณิชย์ ซึ่งเป็นสนามบินที่สมบูรณ์ ที่อำเภอจักราช มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่  สร้างแล้วเสร็จในปลาย
ปี 2540  ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน วันที่ 5 ธันวาคม 2540  และในอนาคตอันไกล้จะสร้างเป็นที่
ตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ(Inland Container Deport ) และมีด่านศุลกากรดำเนินการตรวจคนเข้าเมือง

17. มีโครงการจัดทำแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้น้ำเพื่อรองรับในการเกษตร และอุตสาหกรรม  โดยใช้
งบประมาณของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในอนาคต เป็นโครงการชลประทานขนาด
กลาง และขนาดเล็ก บริเวณลำมูลบน ลำพระเพลิงในแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับที่ 8 และต่อเนื่อง

18. เป็นศูนย์ด้านพาณิชยกรรม เช่น เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั้งขายส่งและขายปลีก

19. มีอนุสรณ์สถานวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี โดยใช้งบประมาณ 64 ล้านบาท
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง

20. มีสวนสัตว์เปิดที่รวบรวมสัตว์นานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก   สวนสัตว์นครราชสีมา  ที่จัดสร้างขึ้นในเนื้อที่  545  ไร่
และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2537

21. มีสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งทรัพยากรทางป่าไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญ คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

22. มีสถานที่โบราณ และวัตถุโบราณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่นพิมาย และวัดต่าง ๆ

23. มีความพร้อมด้านบริการการท่องเที่ยว มีโรงแรมขนาดใหญ่และทันสมัย จำนวนหลายแห่ง

24. เป็นศูนย์ผลิตทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านแรงงานฝีมือ และบุคลากรด้านต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25. เป็นจังหวัดที่เหมาะสมในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อะไหล่เครื่องจักร การประกอบรถยนต์ต่าง ๆ
และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น อุตสาหกรรมเกษตรเช่น โรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวจากอ้อย โรงงานมันสำปะหลัง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์
 

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain