เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon กราฟและตารางประชากร


Untitled Document ภาพรวมประชากร | กราฟและตารางประชากร | สรุปปัญหา

กราฟและตารางประชากร

กราฟแสดงโครงสร้างประชากรปี 2539 แยกตามอายุ ุ

ตารางประชากรของจังหวัดปี 2540 แยกตามอายุ ุ

ตารางแสดงประชากรนอกเขตอำเภอเมืองปี 2540 แยกตามอายุ

ตารางแสดงสถิติจำนวนบ้านและประชากรของจังหวัด ในเขตเทศบาล ประจำเดือนธันวาคม 2542

กราฟแสดง อัตราการเกิดการตาย (ต่อพันประชากร) ปี 2527-2539

ตารางแสดงจำนวนประชากร สถานีอามัย โรงเรียน และโรงพยาบาล จำแนกตามอำเภอ

จำนวนประชากรที่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน เข้าอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีจำนวนมากกว่าประชากรแจ้งย้ายทะเบียนออก เพิ่ม
ขึ้นเกือบทุกเดือนนับแต่ต้นปี 2539 จนถึงปลายปี 2540 (จาก อำเภอเมือง,สถิติจำนวนประชากรย้ายเข้าและย้ายออก
ประจำปี 2539 และ 2540 )  และจำนวนประชากรจริงที่ไม่ได้แจ้งลงในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลนคร มีประมาณ
ร้อยละ 19 ของประชากรที่มีทะเบียนบ้าน
(จาก สำนักงานสถิติจังหวัด   สาธารณสุขจังหวัด    แรงงานจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเมือง)


foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain