เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
back กลับหน้าก่อนนี้

ตาราง แสดงจำนวนประชากร สถานีอามัย โรงเรียน และโรงพยาบาล จำแนกตามอำเภอ

ที่มา :  สำนักงานสถิติเขต จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

ระยะ
ทาง

พื้นที่

อบต

ตำบล

หมู่บ้าน

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ม.ต้น/ม.ปลาย/ทุกระดับ

อนามัยเล็ก/ ขนาดใหญ่/รพ=เตียง

เมือง

0

765.35

22

24

216

126,613

126,613

119,170

245,783

12/2 /144

23 / 2 / 4=2015

แก้งสนามนาง

126

107.258

5

5

49

7,539

19,257

19,501

38,758

2/-/28

3 / 1/1=30

ขามทะเลสอ

20

268.76

5

5

44

5,359

13,795

13,925

27,720

1/ - / 20

4 / 1/1=30

ขามสสะแกแสง

49

297.769

6

7

68

8,670

20,939

21,479

42,418

1 / - / 35

5 / 1/1=30

คง

79

688.14

10

10

137

14,673

39,516

40,780

80,296

2/2/61

9 / 2/1=30

ครบุรี

57

1,678.76

12

12

114

23,458

46,005

46,760

92,765

4/3/59

13 / 3/1=30

จักราช

40

755.765

8

8

98

20,937

32,541

32,721

65,262

3/3/54

6 / 2/=30

เฉลิมพระเกรียติ

20

278.30

4

5

60

 

16,123

16,370

32,493

3/ - / 23

4 / 1/-

ชุมพวง

96

810

8

9

114

14,489

39,500

40,103

79,603

3/ - / 50

111 / 1/1=60

โชคชัย

30

424.41

10

10

119

16,307

35,323

36,959

72,282

3 / - / 47

9 / 1/==30

ด่านขุนทด

60

1,432.35

16

16

187

25,600

61,616

62,059

123,675

4/1 / 100

17 / 2/1=90

โนนแดง

67

190

5

5

60

4,863

12,542

13,026

25,568

1/1 / 23

3 / 1/1=10

โนนไทย

28

525.07

10

10

128

13,800

38,223

39,829

78,052

ฝ / 51

9 / 2/1=30

โนนสูง

37

676.981

14

15

181

23,56

57,951

60,108

118,059

5 / - / 79

113 / 4/1=60

บัวใหญ่

102

1,611.25

19

10

118

30,137

34,451

34,835

69,286

3 / - / 66

16 / 5/1=90

บ้านเหลื่ยม

86

218.875

4

4

34

3,705

10,877

10,975

21,852

1 / 19

3 / 1/1=30

ประทาย

97

539.42

17

13

144

13,424

37,454

37,805

75,259

3/3 / 71

10 / 2/1=30

ปักธงชัย

32

1,350.32

11

16

192

207,515

57,197

58,910

116,107

4 / - / 84

16 / 3/1=30

ปากช่อง

85

1,802.51

12

12

173

51,901

66,318

64,915

131,233

4/2 / 101

15 / 4/1=120

พิมาย

58

896.71

2

12

167

64,24,533

64,403

65,614

130,017

2/1 / 71

15 / 3/1=90

วังน้ำเขียว

85

1,110.32

5

5

61

11,690

20,234

19,657

39,891

1/1 / 35

9 / 1/1=10

สี่คิ้ว

49

1,230.63

11

12

158

23,830

59,090

58,595

117,685

5/2/ 79

11 / 4/1=90

สูงเนิน

36

720.64

5

11

105

8,421

36,755

37,750

74,505

4 / - / 62

11 / 2/1=60

เสิงสาง

85

1,014.30

5

6

73

12,990

31,742

31,023

62,765

2/1 / 38

7 / 1/1=30

หนองบุญนาก

58

590.448

5

9

102

1,986

27,426

27,510

54,936

2 / /

8 / 1/1=30

ห้วยแถลง

64

495.175

9

10

115

12,674

38,586

38,336

76,922

3/ - / 54

11 / 2/1=30

กิ่งเทพารักษ์

88

383.84

3

4

53

5,152

11,580

11,219

22,799

1/1 / 19

3 / 1/-

กิ่งพระทองคำ

46

334.96

4

5

68

7,216

21,442

22,057

43,499

-/2 / -/ 20

4/ - / - /-

กิ่งเมืองยาง

116

229

2

4

43

5,564

14,040

13,987

28,027

1/1/32

4 / 1 / -

กิ่งลำทะเมนชัย

117

325

4

4

57

5,668

15,680

15,722

31,402

1/1/21

4 / 1 / -

กิ่งอำเภอบังลาย

 

133.06

 

4

43

 

12,244

12,367

24,611

1/1/25

4 / 2 / - /

กิ่งอำเภอสีดา

 

170.06

 

5

50

 

11,871

12,151

24,022

-/1 /-/ 19

5 / - / - /

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83/31/1,619

275 / 53

back กลับหน้าก่อนนี้

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain