เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 


Untitled Document การเดินทาง | สถานีขนส่งแห่งใหม่ (บขส ๒) | ตารางเวลารถไฟขาขึ้น | ตารางเวลารถไฟขาล่อง
ตารางโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเที่ยวบิน | เครื่องบินขาขึ้น | เครื่องบินขาล่อง(BKK)
ตารางเวลาเที่ยวบินของบริษัทแอร์อันดามัน จำกัด


ตารางการเดินทางของสถานีขนส่งแห่งใหม่ หรือ "บขส ๒"

นครราชสีมา-กรุงเทพฯ หมายเลข 21 (ปรับอากาศ)

  • บริษัทราชสีมาทัวร์ โทร. 044-245443
  • บริษัทแอร์โคราช โทร. 044-252999

( ราชสีมาทัวร์ ) เวลารถออก ทุก 20 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง
( แอร์โคราชพัฒนา ) เวลารถออก ทุก 30 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง
( และรถพัดลม )รถออก02.00-24.00 น. ทุก 20 นาที นครราชสีมา

ชัยภูมิ หมายเลข204

(รถปรับอากาศ) เวลารถออก 07.00, 09.00, 10.00, 11.00 ทุก ๆ ชม ช่วงบ่าย 13.00, 15.00, 17.00 น.
(รถพัดลม) เวลารถออก 04.30, 05.40, 06.00, 06.30 ทุกครึ่งชั่วโมง - 22.30 น.

นครราชสีมา - ลพบุรี สิงห์บุรี - นครสวรรค์ หมายเลข 121

(รถพัดลม) เวลารถออก 05.00, 07.00 , 10.00, 11.00 น.

นครราชสีมา - ลพบุรี หมายเลข 108

(รถพัดลม) เวลารถออก 05.00, 06.20, 07.05, 07.35, 08.05, 08.40, 09.20 10.05, 10.40, 11.20, 12.05, 12.40, 13.20, 14.05, 14.40, 15.20 น.

นครราชสีมา- ชลบุรี หมายเลข 265 โทร. 211175

(รถปรับอากาศ) เวลารถออก 07.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 14.05 15.15, 16.30, 18.00, 21.30น.
(รถพัดลม) โทร. 211175 เวลารถออก 03.30น. 04.15, 05.15, 06.15, 07.15, 08.15, 09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 13.30, 15.00, 17.00 น.

นครราชสีมา - พัทยา หมายเลข 588

(รถปรับอากาศ) บริษัทนครชัยทัวร์โทร. 251952 เวลารถออก 12.20 , 22.30, 23.30 , 24.00น
(รถพัดลม) เวลารถออก 20.50, 21.30, 23.00, 24.45 น.

นครราชสีมา - ขอนแก่น หมายเลข 22 ( รถปรับอากาศ) บริษัท 407 พัฒนา โทร. 256006 เวลารถออก 09.00 ทุก ชม. -03.00 น.
นครราชสีมา - อุดรธานี หมายเลข 22 (รถปรับอากาศ) บริษัท 407 พัฒนา โทร. 256006 เวลารถออก 09.00ทุก ชม. - 03.00 น.
นครราชสีมา-อุดรธานี-ขอนแก่น (รถพัดลม) นครราชสีมา - ขอนแก่น นครราชสีมา-อุดรธานี เวลารถออก 05.30, 06.00, 06.25, 07.15, 07.40, 08.00, 08.30, 09.00 ทุกครึ่งชม. -23.00น.
นครราชสีมา-หนองคาย หมายเลข 23 โทร. 256006 (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 12.00, 14.30 , 23.00 ทุก ชม. -03.00น.
นครราชสีมา- นครพนม หมายเลข 26 (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 12.30, 23.30, 24.00 น.
(รถพัดลม) เวลารถออก 11.42, 21.10, 23.50, 24.40, 02.35 น.
นครราชสีมา-สกลนคร (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 12.30 , 14.30 , 23.00 ทุก 20 นาที-01.00น.
นครราชสีมา-กาฬสินธุ์ (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 01.30 น.
(รถพัดลม) เวลารถออก 24.00, 01.15, 01.55 น
นครราชสีมา-อุบลราชธานี หมายเลข 25 (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 14.30, 23.00, 01.30 น.
(รถพัดลม) เวลารถออก 13.00, 21.30, 23.30, 02.30 น.
นครราชสีมา-ระยอง หมายเลข 267 (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 09.40 , 12.00, 23.00 น.
(รถพัดลม) เวลารถออก 02.30, 04.00 , 05.00, 05.30 , 06.00 ทุกครึ่งชม. -20.00 น.
นครราชสีมา-จันทบุรี หมายเลข 340 โทร. 211175 (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 02.00 , 06.00,08.30 , 10.30, 11.30, 13.00, 17.00 20.30 น.
(รถพัดลม) เวลารถออก 03.00, 04.45, 05.45, 06.45, 07.45, 08.30, 09.15 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 16.00 น.
นครราชสีมา-นางรอง- หนองกี่-บุรีรัมย์(สายเก่า) (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 08.30 , 13.30, 22.00, 22.30 น.
(รถพัดลม) เวลารถออก 04.40, 05.15 ทุกครึ่งชม. - 17.30, 19.00 น.
นครราชสีมา-ห้วยแถลง- บุรีรัมย์(สายใหม่) (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 10.30 , 23.00 น.
(รถพัดลม) เวลารถออก 04.30 ทุกครึ่ง ชม. - 16.45, 20.00 น.
นครราชสีมา-สุรินทร์ หมาบเลข 274 (ผ่านนางรอง-บ้านตะโก) (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 10.00 , 11.00, 22.30 23.00น.
(รถพัดลม) เวลารถออก 02.30 ทุกครึ่งชม. 15.30, 16.20, 17.10, 18.20, 19.30 21.30, 24.00 น.
นครราชสีมา-พิษณุโลก - เชียงใหม่ หมายเลข 635 โทร. 257887 (รถปรับอากาศ) นครราชสีมา-พิษณุโลก นครราชสีมา-เชียงใหม่ เวลารถออก 04.15 ,08.00,09.45, 17.30, 19.00, 20.00, 20.30 น.
(รถพัดลม) นครราชสีมา-พิษณุโลก นครราชสีมา-เชียงใหม่ เวลารถออก 03.00, 06.30 น.
นครราชสีมา-เชียงราย- หมายเลข 651 โทร. 241766 แม่สาย (รถปรับอากาศ) เวลารถออก 05.00, 14.00, 17.00, 19.00 น.
(รถพัดลม) เวลารถออก 12.00 น.
นครราชสีมา-พิมาย หมายเลข 1305 (พัดลม) เวลาออก 06.00 น. ทุกครึ่ง ชม. - 18.00 น.
นครราชสีมา-ด่านเกวียน- โชคชัย หมายเลข 1307 (พัดลม) เวลาออก 06.00 น. ทุก ชม. -18.00 น.
นครราชสีมา-โนนไทย หมายเลข 1306 (รถพัดลม) เวลารถออก 06.00, 06.20 ทุก 20 น. - 19.30 น.
นครราชสีมา-ครบุรี หมายเลข 579 (รถพัดลม) เวลารถออก 07.00, 08.00 ทุก 1 ชม. -20.00 น.
นครราชสีมา-บัวใหญ่ หมายเลข 1308 (รถพัดลม) 07.30 และ 19.00 น. มี 2 เที่ยว
นครราชสีมา-เสิงสาง (รถพัดลม) 04.10 , 05.10 ทุก 1 ชั่วโมง - 18.40 น.
 
foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain