ตารางเวลารถไฟขาล่อง นครราชสีมา-กรุงเทพ


Untitled Document การเดินทาง | สถานีขนส่งแห่งใหม่ (บขส ๒) | ตารางเวลารถไฟขาขึ้น | ตารางเวลารถไฟขาล่อง
ตารางโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเที่ยวบิน | เครื่องบินขาขึ้น | เครื่องบินขาล่อง(BKK)
ตารางเวลาเที่ยวบินของบริษัทแอร์อันดามัน จำกัด


เที่ยวกลับ อุบลราชธานี - สุรินทร์ - นครราชสีมา - แก่งคอย - กรุงเทพ           หนองคาย - อุดรธานี - ขอนแก่น - บัวใหญ่ - กรุงเทพ
 สถานี / ขบวน
ชานเมือง ชานเมือง ท้องถิ่น ธรรมดา ด่วนดีเซลราง เร็ว ธรรมดา ท้องถิ่น ธรรมดา ท้องถิ่น ด่วนดีเซลราง ธรรมดา ท้องถิ่นดีเซลราง ด่วนพิเศษ เร็ว ด่วน เร็ว ท้องถิ่น
สถานี / ขบวน 
ท้องถิ่น ท้องถิ่น รวม ท้องถิ่น ด่วนดีเซลราง เร็ว ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น ด่วนดีเซลราง ด่วน เร็ว
344 342 424 234 72 136 228 428 232 426 22 230 422 74 142 68 140 420 430 440 484 416 76 138 434 432 418 78 70 134
แก่งคอย กรุงเทพ แก่งคอย กรุงเทพ ศีขรภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ อุบลราชธานี นครราชสีมา นครราชสีมา กรุงเทพ อุบลราชธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ อุบลราชธานี ลำชี สุรินทร์ กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ อุบลราชธานี ลำชี ชุมทางบัวใหญ่ นครราชสีมา ชุมทางบัวใหญ่ ชุมทางแก่งคอย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี นครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพ หนองคาย กรุงเทพ ชุมทางบัวใหญ่ แก่งคอย ขอนแก่น สระบุรี หนองคาย นครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพ หนองคาย กรุงเทพ หนองคาย กรุงเทพ
อุบลราชธานี ออก           06.35 06.55 08.40   12.45 16.15 13.25 15.45   16.50 18.15 19.40 18.35 หนองคาย ออก           08.10     13.05   18.35 19.25
กันทรารมย์ "           07.17 07.42 09.16   13.16 - 14.02 16.28   17.32 18.47 20.14 19.07 อุดรธานี "       06.10 07.00 09.22     13.56 19.25 19.37 20.34
ศรีสะเกษ "           07.49 08.10 09.51   13.41 17.04 14.28 17.13   18.04 19.15 20.48 19.38 กุมภวาปี "       06.56 07.28 09.56     14.30 19.53 20.18 21.16
อุทุมพรพิสัย "           08.07 08.34 10.18   14.03 17.19 14.57 17.34   18.34 19.34 21.14 20.03 น้ำพอง "       07.45 08.03 10.49     15.13 20.34 - 22.13
สำโรงทาบ "           08.32 09.01 10.52   14.33 - 15.18 17.58   18.53 - 21.43 20.27 ขอนแก่น "     05.10 08.42 08.32 11.24   13.10 16.22 21.06 21.26 22.47
ศีขรภูมิ "     06.26     08.50 09.23 11.23   14.53 17.51 15.47 18.23   19.24 20.13 22.06 20.45 บ้านไผ่ "     06.11 09.33 09.03 12.07   14.05 16.59 21.45 22.09 23.33
สุรินทร์ "     07.06 04.55 07.45 09.20 10.04 12.04   15.35 18.22 16.24 18.56 19.30 19.58 20.47 22.48 21.27 เมืองพล "     06.52 10.01 09.27 12.37   14.39 17.24 22.13 22.39 00.06
ลำชี ถึง     07.15 05.07 - 09.34 10.18 12.12   15.43 - 16.36 19.05 - - - 23.01 21.35 บัวใหญ่ ถึง     07.46 10.44 09.56 13.14   15.18 17.54 22.42 23.11 00.40
  ออก     07.16 05.08 - 09.35 10.19 12.13   15.44 - 16.39     - - - 23.02     ออก 05.50 06.15 07.54 10.46 10.06 13.28 12.40 15.21 17.57 22.44 23.21 00.50
กระสัง "     07.35 05.28 08.11 09.49 10.35 12.26   16.00 18.44 16.57     19.56 20.27 - 23.20   ชุมทางถนนจิระ " 07.24   10.02 12.34       17.06 19.34 23.58    
บุรีรัมย์ "     08.02 06.08 08.35 10.18 11.02 13.00   16.26 19.05 17.21     20.27 20.56 21.40 23.53   นครราชสีมา ถึง 07.28   10.10 12.40       17.11 19.40 00.04    
ลำปลายมาศ "     08.32 06.55 09.10 10.55 11.41 13.37   16.58 - 18.10     21.03 21.32 - 00.41     ออก                 17.22   00.22    
ห้วยแถลง "     08.50 07.21 09.28 11.14 12.08 13.57   17.19 - 18.31     21.23 21.52 - 01.02   สีคิ้ว "     ท้องถิ่น           18.13   -    
จักราช "     09.15 07.48 - 11.37 12.33 14.22   17.44 - 18.55     - 22.17 - -   ปากช่อง "     438           19.09   -    
ชุมทางถนนจิระ "     09.54 08.25 10.21 12.09 13.12 15.08   18.28 20.40 19.27     22.25 22.47 - 02.07   มวกเหล็ก "     ลำนารายณ์ สระบุรี           19.57   -    
นครราชสีมา ถึง     10.00 08.31 10.27 12.15 13.18 15.14   18.35 20.46 19.33     22.31 22.53 23.27 02.14   จัตุรัส "   07.32     10.58 14.40 14.04       - 02.05
  ออก     ชานเมือง 08.41 10.37 12.20 13.28     15.50   20.56 19.44     22.44 23.03 23.32 02.34   บำเหน็จณรงค์ "   07.56     11.13 15.00 14.24       - 02.34
สูงเนิน "     340 09.10 - 12.51 13.56     16.25   - 20.21     - 23.38 - -   โคกคลี "   08.56     - 16.08 15.25       - -
สีคิ้ว "     แก่งคอย กรุงเทพ 09.19 - 13.05 14.09     16.37   - 20.32     - 23.52 - -   ลำนารายณ์ ถึง   09.31     12.28 16.36 16.02       02.20 04.11
ปากช่อง "     10.25 11.53 13.58 15.05     17.40   22.03 21.37     00.34 00.52 01.20 04.57     ออก   09.32 06.10   12.31 16.39 16.04       02.23 04.16
มวกเหล็ก "     11.09 12.27 14.36 15.49     18.19   - 22.23     - - - -   แก่งเสือเต้น "   10.34 07.09   13.07 17.24 17.34       - -
ชุมทางแก่งคอย ถึง     11.46 - 15.08 16.31     18.57   23.07 23.38     - 02.01 02.33 06.12   ชุมทางแก่งคอย ถึง   11.20 07.52   - 17.53 18.15 20.32   - 03.30 05.44
  ออก 05.05 05.05 08.30 11.51 - 15.09 16.34     18.58   23.08 00.02     - 02.02 02.37 06.14     ออก     07.53   - 17.55   20.34   - 03.31 05.48
สระบุรี " 05.22 05.22 08.49 12.12 13.05 15.22 16.52     19.12   23.20 00.22     01.57 02.16 02.51 06.34   สระบุรี "     08.12   13.43 18.09   20.47   03.12 03.45 06.05
หนองแซง " 05.40 05.40 09.13 12.31 - - 17.10     19.30   - 00.43     - - - -   หนองแซง "         - 18.24       - - -
ชุมทางบ้านภาชี " 05.52 05.52 09.30 12.44 - 15.44 17.21     19.45   - 00.55     - - - 07.14   ชุมทางบ้านภาชี "         - 18.39       - - 06.37
อยุธยา " 06.16 06.16 09.47 13.11 13.39 16.05 17.41     20.06   23.59 01.20     - 03.02 03.36 07.41   อยุธยา "         14.29 19.02       03.51 04.30 07.05
บางปะอิน " 06.31 06.31 09.59 13.23 - - 17.54     20.18   - 01.33     - - - -   บางปะอิน "         - -       - - -
รังสิต " 07.06 07.06 10.18 13.50 - 16.42 18.25     20.45   - 01.58     - 03.39 - 08.29   รังสิต "         - 19.43       - - 07.59
ดอนเมือง " 07.20 07.20 10.30 14.00 14.17 16.51 18.36     20.55   00.37 02.08     03.12 03.49 04.25 08.40   ดอนเมือง "         15.09 19.53       04.35 05.17 08.10
หลักสี่ " 07.30 07.30 10.37 14.10 - 17.00 18.44     21.03   - 02.16     - - - -   หลักสี่ "         15.16 20.03       - 05.26 -
บางเขน " 07.42 07.42 10.45 14.18 14.32 - 18.52     21.11   - 02.24     03.27 - 04.41 -   บางเขน "         15.24 -       04.52 05.35 -
ชุมทางบางซื่อ " 07.57 07.57 10.58 14.32 14.44 17.24 19.08     21.22   01.02 02.40     03.38 04.16 04.55 09.11   ชุมทางบางซื่อ "         15.35 20.27       05.04 05.47 08.46
สามเสน " 08.08 08.08 11.06 14.39 14.51 17.31 19.15     21.28   01.09 02.50     03.45 04.23 05.05 09.20   สามเสน "         15.42 20.35       05.14 05.55 08.56
กรุงเทพ ถึง 08.25 08.25 11.20 14.55 15.05 17.45 19.30     21.40   01.20 03.05     04.00 04.35 05.20 09.35   กรุงเทพ ถึง         15.55 20.50       05.30 06.10 09.10

หมายเหตุ