ตารางเวลารถไฟขาขึ้น กรุงเทพ-นครราชสีมา


Untitled Document การเดินทาง | สถานีขนส่งแห่งใหม่ (บขส ๒) | ตารางเวลารถไฟขาขึ้น | ตารางเวลารถไฟขาล่อง
ตารางโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเที่ยวบิน | เครื่องบินขาขึ้น | เครื่องบินขาล่อง(BKK)
ตารางเวลาเที่ยวบินของบริษัทแอร์อันดามัน จำกัด


เที่ยวไป กรุงเทพ - แก่งคอย - นครราชสีมา - สุรินทร์ - อุบลราชธานี           กรุงเทพ - บัวใหญ่ - ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
 สถานี / ขบวน
ชานเมือง ด่วนพิเศษ เร็ว ธรรมดา ท้องถิ่น ด่วนดีเซลราง ธรรมดา ธรรมดา ชานเมือง ชานเมือง เร็ว ด่วน ด่วนดีเซลราง เร็ว ธรรมดา ท้องถิ่น
 สถานี / ขบวน
ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น เร็ว ด่วนพิเศษ รวม ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น เร็ว ด่วน ด่วนดีเซลราง
339 21 135 231 427 71 233 227 341 343 139 67 73 141 229 419 437 431 433 137 75 483 417 439 429 133 69 77
กรุงเทพ แก่งคอย กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ นครราชสีมา นครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ แก่งคอย กรุงเทพ แก่งคอย กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ สุรินทร์ กรุงเทพ อุบลราชธานี กรุงเทพ อุบลราชธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สระบุรี ลำนารายณ์ แก่งคอย ขอนแก่น แก่งคอย บัวใหญ่ กรุงเทพ หนองคาย กรุงเทพ อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี แก่งคอย บัวใหญ่ นครราชสีมา บัวใหญ่ กรุงเทพ หนองคาย กรุงเทพ หนองคาย กรุงเทพ อุดรธานี
กรุงเทพ ออก 05.20 06.05 06.50 09.10   11.05 11.45 15.25 17.30 17.30 18.45 21.00 21.50 22.45 23.25   กรุงเทพ ออก       06.15 08.20         19.00 20.30 20.40
สามเสน " 05.35 06.20 07.05 09.24   11.20 11.59 15.42 17.45 17.45 19.02 21.17 22.04 22.58 23.42   สามเสน "       06.31 08.35         19.17 20.47 20.57
ชุมทางบางซื่อ " 05.41 06.26 07.20 09.31   11.30 12.05 15.53 17.51 17.51 19.11 21.25 22.10 23.05 23.49   ชุมทางบางซื่อ "       06.54 08.41         19.25 20.54 21.05
บางเขน " 05.51 - 07.31 09.43   11.42 12.17 16.04 18.01 18.01 19.23 21.38 22.21 - 00.00   บางเขน "       - 08.52         - - 21.16
หลักสี่ " 05.57 - 07.39 09.50   - 12.26 16.12 18.10 18.10 19.31 - - - 00.08   หลักสี่ "       07.12 -         19.44 - -
ดอนเมือง " 06.04 06.51 07.48 10.00   11.58 12.35 16.21 18.19 18.19 19.39 21.54 22.37 23.33 00.17   ดอนเมือง "       07.20 09.06         19.54 21.20 21.30
รังสิต " 06.15 - 07.58 10.09   - 12.45 16.32 18.29 18.29 19.49 - - - 00.27   รังสิต "       07.30 -         20.05 - -
บางปะอิน " 06.42 - - 10.33   - 13.13 16.59 18.59 18.59 - - - - 00.54   บางปะอิน "       - -         - - -
อยุธยา " 06.56 07.36 08.33 10.48   12.42 13.29 17.12 19.13 19.13 20.22 22.37 - 00.15 01.08   อยุธยา "       08.03 09.44         20.40 22.03 22.13
ชุมทางบ้านภาชี " 07.24 - 08.52 11.06   - 13.50 17.34 19.46 19.46 20.42 - - - 01.27   ชุมทางบ้านภาชี "       08.22 -         20.59 - -
หนองแซง " 07.35 - - 11.16   - 14.01 17.46 19.57 19.57 - - - - 01.37   หนองแซง "       - -         - - -
สระบุรี " 07.56 08.14 09.18 11.33   13.25 14.23 18.11 20.15 20.15 21.06 23.22 00.02 00.57 01.56   สระบุรี " 08.28     08.47 10.23         21.23 22.41 22.52
ชุมทางแก่งคอย ถึง 08.12 08.27 09.32 11.48   - 14.38 18.26 20.30 20.30 21.20 23.36 - 01.11 02.20   ชุมทางแก่งคอย ถึง 08.50     09.00 -         21.36 22.54 -
  ออก   08.28 09.33 11.49   - 14.44 18.28   ท้องถิ่น 21.21 23.41 - 01.14 02.35     ออก 17.00 05.00 05.45 09.01 -     11.50   21.37 22.57 -
มวกเหล็ก "   - 10.09 12.26   - 15.27 19.19   421 - - - 02.32 03.24   แก่งเสือเต้น " 18.02   06.34 09.31 11.04     12.32   - -
ปากช่อง "   09.26 10.48 13.03   14.43 16.06 19.53   นครราชสีมา อุบลราชธานี 22.42 00.54 01.43 03.16 04.01   ลำนารายณ์ ถึง 18.50 07.13 10.18 11.45     13.24   22.48 00.27
สีคิ้ว "   - 11.38 14.10   - 17.02 20.49   23.34 - - 04.09 04.48     ออก   07.14 10.21 11.52     13.25   22.55 00.38
สูงเนิน "   - 11.48 14.22   - 17.12 21.02   - - - 04.23 -   โคกคลี "   07.42 10.55 -     13.55   - -
นครราชสีมา ถึง   10.35 12.12 14.55   16.06 17.41 21.40   00.20 02.19 02.55 04.51 05.24   บำเหน็จณรงค์ " ท้องถิ่น 08.35 12.15 13.24     15.02   00.44 -
  ออก   10.45 12.22   14.25 16.24 17.51 21.52   07.30 00.30 02.26 03.05 05.01 05.34 10.55 จัตุรัส " 415 08.54 12.33 13.41     15.24   01.03 -
ชุมทางถนนจิระ " ท้องถิ่น 10.51 12.29 ท้องถิ่น 14.32 16.31 17.58 21.59   07.37 00.37 - 03.12 05.08 05.41 11.02 มวกเหล็ก " นครราชสีมา หนองคาย 05.34             .     -
จักราช " 425 - 13.04 423 15.20 - 18.35 22.53   08.21 - - - 05.36 06.22 11.39 ปากช่อง " 06.05           -
ห้วยแถลง " ลำชี อุบลราชธานี - 13.28 ลำชี ศีขรภูมิ 15.46 17.17 19.07 22.34   08.52 - - 04.00 05.57 06.53 12.10 สีคิ้ว " 06.49           -
ลำปลายมาศ " - 13.48 16.11 17.35 19.40 23.52   09.12 01.41 - 04.19 06.16 07.14 12.27 นครราชสีมา ถึง 07.26           01.37
บุรีรัมย์ " 12.31 14.22 16.49 18.01 20.25 00.30   09.46 02.15 04.06 04.56 06.54 08.06 12.58   ออก 06.15 08.15 11.20 15.00 18.10     01.47
กระสัง " 12.52 14.46 17.19 18.19 20.58 00.55   10.18 02.35 - 05.30 07.18 08.40 13.20 ชุมทางถนนจิระ " 06.22 08.20 11.33 15.07 18.21     01.52
ลำชี ถึง - 14.59 17.34 - 21.18 01.12   10.37 02.47 - - - 08.57 13.31 บัวใหญ่ ถึง 07.52 09.58 10.00 13.24 14.35 13.31 16.48 16.40 20.10 02.02 03.45 02.56
  ออก 05.10 - 15.00 05.40 17.35 18.45 21.19 01.13   10.38 02.48 - - - 08.58 13.32   ออก 07.56 10.11   13.34 14.48 14.01 16.51     02.12 03.56 02.57
สุรินทร์ " 05.23 13.17 15.13 05.49 17.45   21.25 01.30   10.48 03.04 04.52 06.00 07.44 09.22 13.42 เมืองพล " 08.33 10.55   14.06 15.20 14.40 17.41     02.50 04.32 03.28
ศีขรภูมิ " 05.57 13.50 15.46 06.16 18.21     02.09   11.21 03.35 05.25   08.27 09.58 14.14 บ้านไผ่ " 09.05 11.29   14.33 15.44 15.16 18.10     03.22 05.00 03.53
สำโรงทาบ " 06.18 - 16.06   18.39     02.34   11.38 03.58 -   08.59 10.24 14.32 ขอนแก่น " 09.41 12.20   15.12 16.26 16.10 18.48     04.02 05.37 04.34
อุทุมพรพิสัย " 06.48 14.31 16.35   19.09     03.09   11.59 04.22 06.06   09.27 10.57 14.58 น้ำพอง " 10.16     15.42 16.56   19.20     04.36 - 05.03
ศรีสะเกษ " 07.15 14.52 17.05   19.39     03.38   12.22 04.41 06.27   09.47 11.26 15.35 กุมภวาปี " 11.01     16.25 17.33   20.48     05.28 06.58 05.48
กันทรารมย์ " 08.01 - 17.31   20.15     04.08   12.47 05.04 06.50   10.13 11.55 16.17 อุดรธานี " 11.35     17.02 18.00   21.40     06.16 07.49 06.25
อุบลราชธานี ถึง 08.35 15.40 18.10   21.00     04.45   13.45 05.35 07.20   10.45 12.30 17.10 หนองคาย ถึง 12.25     17.55           07.10 08.40  

หมายเหตุ