เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon สาธารณสุข


Untitled Document สาธารณสุข | สถานบริการภาครัฐ | สถานบริการภาคเอกชน | บุคลากรสาธารณสุข | อัตราส่วนบุคลากร
สาเหตุและสถิติการป่วย | สรุปปัญหาด้านสาธารณสุข

y
สถานบริการสาธารณสุข (ภาครัฐ) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน

ขนาด  (เตียง)

จำนวน(แห่ง)

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

1,005

1

โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา

300

1

โรงพยาบาลชุมชน

120

1

โรงพยาบาลชุมชน

90

5

โรงพยาบาลชุมชน

60

6

โรงพยาบาลชุมชน

30

3

โรงพยาบาลชุมชน

10

2สถานบริการ สาธารณสุข (ภาครัฐ) สังกัดกระทรวงกลาโหม

ชื่อสถานบริการสาธารณสุข

ขนาด (เตียง)

จำนวน (แห่ง)

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

400

1

โรงพยาบาลกองบิน

30

1สถานีอนามัย

ประเภทสถานบริการสาธารณสุข

จำนวน (แห่ง)

สถานีอนามัยขนาดใหญ่         

58       

สถานีอนามัยทั่วไป    

276       

สถานบริการ สาธารณสุขชุมชน        

3       

ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง                      

2      

 

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain