เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon โครงสร้างพื้นฐาน


Untitled Document โครงสร้างพื้นฐาน | ระบบสาธารณูปโภค | ระบบโทรคมนาคม | การคมนาคมทางถนน |
การคมนาคมทางรถไฟ | การคมนาคมทางอากาศ | ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน |


โครงสร้างพื้นฐาน มีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมาก ต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาระดับความกิน
ดีอยู่ดีของประชากร ในอดีตที่ผ่านมา   การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของประเทศไทยมีความล่าช้าไม่ทันกับ
ความต้องการของระบบเศรษฐกิจ ที่กำลังเปลี่ยนแปลง และขยายตัวอย่างรวดเร็ว

infraปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองหลักที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นแหล่งรองรับ
ความเจริญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และแหล่งจ้างงานที่สำคัญของภาค   โดยเฉพาะไฟฟ้าจัดว่ามีเพียงพอสำหรับ
รองรับความเจริญทางอุตสาหกรม และความเจริญของเมือง สมเป็นเมืองหลักอีกเมืองหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ

 

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain