เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon ประชากร


Untitled Document ภาพรวมประชากร | กราฟและตารางประชากร | สรุปปัญหา

ประชากร โดยภาพรวมของประเทศไทยนั้น   ประชากรในช่วง  20  ปี    ที่ผ่านมาอัตราเพิ่มประชากรลดลงเหลือ
ร้อยละ 1.3 ต่อปี และในปี 2544 จะมีประชากรประมาณ 63.44  ล้านคน ซึ่งประชากรในวัยเด็กและวัยเรียนมีแนว
โน้มลดลง   แต่จะเพิ่มขึ้นในส่วนของวัยแรงงานและผู้สูงอายุ   จึงมีความได้เปรียบด้านกำลังแรงงานแต่ก็มีจุดอ่อนด้าน
คุณภาพของแรงงาน ส่วนโครงสร้างของครอบครัวไทย มีขนาดเล็กลง  จำนวนบุตรเฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 2 คน
มีการศึกษาดีขึ้น แต่จะมีครอบครัวเดี่ยว และหัวหน้าครอบครัวเป็นสตรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับประชากรของจังหวัด
นครราชสีมา ในปี 2542  มี 2,540,662 คน (ณ.วันที 31 ธันวาคม 2542)่ มีจำนวนประชากรเป็นหญิงมากกว่า
ประชากรชายเล็กน้อย


foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain