เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุข


Untitled Document สาธารณสุข | สถานบริการภาครัฐ | สถานบริการภาคเอกชน | บุคลากรสาธารณสุข | อัตราส่วนบุคลากร
สาเหตุและสถิติการป่วย | สรุปปัญหาด้านสาธารณสุข


อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ  คือ

แพทย์ มีจำนวน  298  คน
อัตราแพทย์ : ประชากร คิดเป็น  1 : 8,426.97

พยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีจำนวน 1,306 คน
อัตราส่วนพยาบาล : ประชากร เท่ากับ  1 : 1,928.94

ทันตแพทย์ มีจำนวน 53 คน
อัตราส่วนทันตแพทย์ : ประชากร เท่ากับ 1 : 47,523.94

เภสัชกร มีจำนวน  78  คน
อัตราส่วนเภสัชกร : ประชากร เท่ากับ 1 : 3,2291.91

 ที่มา : รายงานผู้ป่วยใน ตามกลุ่มโรค (รง. 505) : 2539

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain